Термiн: Власники об’єктів нерухомого майна

Власники об’єктів нерухомого майна — юридичні та фізичні особи, в тому числі фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності.

Види власності

Власність ділиться на:

  • нерухомі об’єкти: земельні ділянки, житлові будинки, квартири, судна;
  • бізнес-об’єкти.

Кожен з видів власності належить власнику. Право на володіння об’єктами нерухомості купується шляхом укладення угоди купівлі-продажу, дарування, успадкування, приватизації. Право власності оформляється в установленому законом порядку і підтверджується документами. Простіше кажучи, власник — це власник об’єкту нерухомості, який має законні на те підстави.

Власник істотно відрізняється від господаря. Не варто плутати ці поняття. Адже господарем може бути орендар, який має право на тимчасове користування об’єктом нерухомості. За це він сплачує обумовлену плату. Господар не має права розпоряджатися власністю на свій розсуд: продати або подарувати її, закласти або передати третій особі. Власник же, в свою чергу, відрізняється від господаря обов’язком і відповідальністю. Він є відповідальним за майно. Він же має право на проведення різних дій з нерухомістю.