Термiн: Технічний стан будівлі або споруди

Технічний стан будівлі або споруди  – сукупність якісних і кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність будівлі і його частин в порівнянні з їх гранично допустимими значеннями.

Параметри, які використовуються для характеристики стану об’єкта нерухомості

На працездатність будівлі впливають:

  • внутрішні чинники. Це хімічні процеси, які протікають в матеріалах будівництва та впливають на їх збереження, процеси, що виникли в результаті експлуатації споруди, конструктивні особливості, якість будівельних робіт і матеріалів;
  • зовнішні фактори. Це довкілля, кліматичні параметри, правильність експлуатації.

Експлуатація об’єктів будівництва безпосередньо впливає на їх технічний стан. У процесі використання істотно змінюються кількісні і якісні параметри. Матеріали мають властивість втрачати свої якості, тим самим передають такі ж показники і будівлі. Відбувається знос споруди. Саме тому працездатність будівлі кваліфікують як період обкатування, час природної експлуатації і час стрімкого зносу. Кожен період експлуатації має свої показники і параметри, які дозволяють дати висновок щодо технічного стану будівель і споруд.