Термiн: Показник вартості робіт на один людино-день

Показник вартості робіт на один людино-день  – це показник, що враховує суму грошових коштів. Розрахунок такого показника необхідний для відшкодування витрат, понесених організацією при використанні зазначених робіт, податків, зборів та обов’язкових платежів, адміністративних витрат, а також обґрунтованого прибутку.
Вплив показника людино-дня на вартість

Для достовірного розрахунку показника вартості робіт складається спеціальний документ -калькуляція. Цей документальний розрахунок включає всі витрати, пов’язані з виконанням робіт. Найважливішим показником є людино-день.

Згідно з чинним законодавством, робочий час вимірюється в людино-днях чи людино-годинах.

Людино-день – це фіксування приходу на роботу. Такий показник регулюється саме приходом на робоче місце і початком виконання своїх обов’язків. На цей показник не впливає сама тривалість роботи. Це так звані явки. Вони підсумовуються за певний період.

Для розрахунку вартості робіт необхідно включати тільки суми явок і виключати суми неявок, які виникають в робочий час через:

  • Відпустки. З розрахунку виключаються будь-які види відпусток;
  • Хвороби, які підтверджуються наявністю лікарняного листа;
  • Дозволені законом неявки;
  • Дозволені адміністрацією компанії неявки;
  • Прогули.

Усі дані, які визначають вартість, повинні бути систематизовані.