Термiн: Методика обстежень

Методика обстежень — виконавчий документ, який встановлює метод, умови і засоби випробувань, алгоритми виконання операцій з визначення характеристик властивостей об’єкта, форми надання даних і вимоги техніки безпеки.

Процедура обстеження об’єктів нерухомості

Обстеження нерухомості включає проведення наступних видів робіт:

  • дослідження наявних проектних документів,;
  • попереднє або візуальне оцінювання;
  • оцінювання технічного стану будівлі за допомогою спеціального обладнання;
  • визначення дефектних зон, фіксування їх за допомогою звітів, схем і фотографій;
  • обробка отриманих відомостей;
  • складання загального звіту, який включає список знайдених дефектних зон, зібрану інформацію, фотозвіт, схеми і графічні зображення;
  • визначення причин похибок і аналіз можливих проблем, пов’язаних з цими дефектами.

Методи обстежень можуть бути неруйнівними і з незначним руйнуванням конструкцій. Варто відзначити, що другий метод вважається більш точним, адже при його проведенні з’являється можливість дослідження стану об’єкта нерухомості зсередини.

Результати обстеження споруд фіксуються в технічному висновку.