Термiн: Домоволодіння

Домоволодіння — два і більше житлових (нежитлових) будинків з приналежними до них надвірними будівлями чи спорудами (або без них), яким надано єдину адресу.

Складові частини домоволодіння

Домоволодіння складається з єдиного комплексу нерухомості. У нього входять:

  • земельнf ділянкf з визначеними межами;
  • розташовані на ділянці будівлі або комплекси споруд;
  • розташовані на ділянці зелені насадження, водойми тощо.

Домоволодіння є приватною власністю однієї або декількох осіб. Воно призначене задовольняти потреби людини в житлі. Будівлі, які перебувають на власній ділянці і використовуються для ведення господарської діяльності, відносяться до допоміжних і мають особливий режим регулювання прав.

Поняття домоволодіння є поширеним в нормативних документах. Важливим моментом в цьому є той факт, щоб власник земельної ділянки та власник будинку були однією особою. Саме через такі невідповідності виникає маса проблем при оформленні документації різного характеру, пов’язаної з нерухомістю.

Принцип домоволодіння чітко регулюється законодавством країни. Правильно оформлені документи на нерухомість дають повне право розпоряджатися нею.