Підстави припинення і відновлення будівельних ліцензій

У 2016 році планується внесення змін до Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 року № 687-XIV (поточна редакція від 01.09.2015г.).

Зміни торкнуться особливості здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорій складності в частині визначення підстав зупинення та поновлення дії ліцензій на створення архітектурних об’єктів.

Так, стаття 17 передбачає умови ліцензування та професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури. Але чітких підстав для зупинення та поновлення дії ліцензій в статті зовсім немає.

Закон говорить про те, що громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат, згідно з яким можна виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, без відповідної ліцензії, а також нести відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг) , порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил. Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб.

Підставами для відмови у видачі сертифіката є:
— невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам,
— непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань і кваліфікації за результатами іспиту,
— виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

В якості змін у Законі, пропонується доповнити ст.17 переліком підстав для зупинення дії ліцензії, таких як:

— Аварія на будівництві,
— порушення вимог нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів у галузі містобудівної діяльності,
— не забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації,
— застосування неякісних будівельних матеріалів.

Також викладено протилежну пропозицію: підставою для поновлення дії ліцензії є акт про усунення порушень ліцензійних умов, складений за результатами проведеної органом ліцензування позапланової перевірки за заявою ліцензіата, що дозволить не застосовувати до будівельників процедуру анулювання ліцензії.