Кушниренко Сергій Олексійович

Спеціаліст з неруйнівного контролю

Кушниренко Сергій ОлексійовичОсвіта:

Вища, з 09.1989 р. по 06.1994 р. – Одеський політехнічний університет. Факультет машинобудування та робототехніки. Спеціальність – машини та апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. 1995-96 рр. – аспірантура в Одеському політехнічному університеті.

Досвід роботи:

З 1997 по 2018 рр. працював в Одеському припортовому заводі, Південний (Виробництво та перевантаження карбаміду і аміаку). Займав посаду Начальника лабораторії неруйнівного контролю та технічної діагностики. У його обов’язки входило:

  • Організація діяльності лабораторії з контролю піднаглядних обладнання, оформлення дозвільних документів;
  • Виконання контролю методами VT, UT, RT, AT.  Впровадження методів контролю товщини стінок теплообмінних трубок ультразвуком і віхретоком;
  • Впровадження системи моніторингу стану обладнання методом акустичної емісії;
  • Впровадження системи цифрового рентгенівського контролю за допомогою багаторазових фосфорних пластин;
  • Впровадження ультразвукового дефектоскопа на фазованих решітках;
  • Впровадження оптікоеміссіонного спектроаналізатора для проведення безобразцового хім.  Аналізу;
  • Розробка методик і стандартів щодо застосування акустико емісійного контролю;
  • Організація електронного документування (створення і ведення бази даних), результатів контролю і діагностичних обстежень.
  • Лабораторія отримала звання найкращої випробувальної лабораторії за результатами конкурсу товариства неруйнівного контролю України.

Пройшов навчання і атестований на технічного експерта з котлонагляду і хімії-нафтохімії. Пройшов навчання і атестований за такими методами неруйнівного контролю: VT II, RT II, AT III, UT II. Пройшов навчання з контролю системою IRIS MS5800 OLYMPUS, ZETEC Фазування решітки, OXFORD Oi спектроаналізатор хіманаліз, GALDABINI розривна машина. Закінчив курси по Visual Basic. Має навик по розробці бази даних на MS Access. На VB створені програми автоматичної генерації звіту по товщині трубок теплообмінників і розрахунку залишкового ресурсу діагностуючого обладнання.