Обстеження будівель для подальшої реконструкції та надбудови

Хмельницький Євген Олександрович
Хмельницький Євген Олександрович
Мєшкова Ірина Юріївна

Обстеження для подальшої реконструкції та надбудови є не простим процесом, навіть в деяких випадках складніше нового будівництва. Замовник із проектувальником мають значну кількість обмежень – розміри будівлі, несуча здатність конструкцій, існуючі потужності енергоресурсів та інше.
Для адекватної оцінки всіх видів ризиків, наша команда фахівців УІТЦ ще до процесу проектування і розробки рекомендацій по реконструкції виконує детальне обстеження будівель та споруд і проводить розрахунки несучих конструкцій на навантаження від існуючої будівлі із врахуванням навантаження надбудови.

Хмельницький Євген Олександрович – Керівник ТОВ УІТЦ, експерт з технічного обстеження будівель і споруд:

Роботи із обстеження для подальшої реконструкції в себе включають:

  1. Обробку і детальне вивчення матеріалу, представленого Замовником.
  2. Складання попередніх креслень, план-схем планів будівлі, яку потрібно обстежити.
  3. Детальне технічне обстеження будівель і споруд (обстеження фасадів будівлі із фотофіксацією пошкоджень та розробкою ескізів креслень та обстеження зсередини будівлі елементів несучих конструкцій, сходових клітин, приміщень офісних кімнат, коридорів, технічних приміщень, конструкції даху та розробкою планів із пошкодженнями і фотофіксацією.) наведено на рис. 1, 2.
  4. Виконання інструментального обстеження (визначення армування в елементах колон, ригелях, плитах покриття та перекриття, стінах, викопування шурфів,) наведено на рис. 3.
  5. Лабораторне визначення міцності зразків цегли та бетону, фізико-механічне визначення властивостей взятих зразків ґрунтів.
  6. Виконання обстеження фундаментів в шурфах із розробкою ескізів креслень.

На основі отриманих даних армування наші фахівці складають протоколи та використовують їх у подальших розрахунках несучих конструкцій будівлі. В залежності від конструктивної схеми будівлі ми виконуємо розрахунки: плоскої рами каркасу, внутрішніх і зовнішніх колон, ригелів, покриття та перекриття, стін (якщо вони є несучими), фундаментів, як неглибокого, так і глибокого закладання. Розрахунок навантажень виконуються згідно із ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Розрахунок каркасу та несучих елементів проводимо за допомогою програмного комплексу Lira або Scad.
За основі виконаних розрахунків за міцністю і стійкістю отримуємо результати армування несучих елементів, які можуть витримати навантаження від надбудови. Для фундаментів також проводимо розрахунок да деформаціями і визначаємо крім максимальної величини навантаження та обріз фундаменту також значення осідання.
За результатами робіт із обстеження та розрахунків несучих конструкцій будівель та споруд наші фахівці УІТЦ роблять висновок про можливість подальшої надбудови та надають рекомендації із вказівками про усунення дефектів та пропозиціями щодо підсилення конструкцій.

Керівник компанії УІТЦ Ананьїв Євген Олександрович, який має кваліфікаційний сертифікат ЕКСПЕРТА (технічне обстеження будівель і споруд) серії АЕ № 003741 від 03.07.2015г., виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в лютому 2020 р. пройшов підвищення кваліфікації в галузі технічного обстеження будівель і споруд, про що свідчить отримання СВІДЧЕННЯ № 2438751 видане 14.02.2020г. підприємством об’єднання громадян «ІНСТИТУТ« ПЕРСПЕКТИВА ». Має також СТРАХОВИЙ ПОЛІС добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності № 9369736-05-05-00. Страховий поліс покриває 6 000 000, 00 гривень, що є максимальною сумою для об’єктів класу наслідків СС3.

Євген Олександрович в будь-який момент готовий оперативно, якісно і в строк провести обстеження і випробування будівель і споруд як фізичним, так і юридичним особам. Грамотно проведене обстеження об’єкта – шлях до збереження та економії значних матеріальних засобів як в процесі самого будівництва, так і при купівлі та експлуатації нерухомості.

Роботи з обстеження будівель і споруд проводимо у Києві, Київській області, а також готові до відряджень по всій Україні.