Неруйнівний контроль міцності металу

Кушниренко Сергій Олексійович
Кушниренко Сергій Олексійович
+38(050)3807907
uitc@etcu.com.ua
Кравченко Володимир Володимирович
Кравченко Володимир Володимирович
+38(050)7420656
+38(097)1919310
uitc@etcu.com.ua
У роботі з неруйнівного контролю міцності металу однієї з основних складових є пошук і оцінка зовнішніх і внутрішніх дефектів основних металевих конструкцій і зварних швів. Для цього зазвичай використовують такі методи неруйнівного контролю металу як ультразвуковий луна-імпульсний та пасивний (акустичної емісії), радіаційний, капілярний, візуально-вимірювальний.

Виявлення дефектів в металевих конструкціях пасивним ультразвуковим методом відбувається під час прикладання навантаження до виробу.

Неруйнівний контроль міцності металу показує, що найбільш ймовірними причинами відмов і аварій є або дефекти в вихідному матеріалі, з якого виготовлені конструкції, або вторинні – технологічні та експлуатаційні – дефекти, що з’явилися в ньому в процесі виробництва металевих конструкцій (дефекти виготовлення зварних швів) або їх ремонту і розвинулися до неприпустимих розмірів при експлуатації. Або і ті, і інші, які проявляються в залежності від величини навантажень, що діють на різних етапах деформування матеріалів.

На попередньому етапі робіт з неруйнівного контролю міцності металу методом акустичної емісії проводиться ознайомлення з технічною документацією на об’єкт контролю, визначення місць установки датчиків і контролюємої апаратури; вибір схем контролю; розробка технологічного процесу діагностування АЕ методом (розробка графіка навантаження до виробу).

Основний етап передбачає виконання робіт відповідно до технології, розробленої на попередньому етапі контролю.

Метою неруйнівного контролю міцності металу методом акустичної емісії є визначення за параметрами сигналів акустичної емісії технічного стану об’єктів при їх навантаженні, визначення координат дефектів що розвиваються різного походження та оцінка ступеня їх небезпеки. Також даний метод неруйнівного контролю міцності металу дозволяє проводити течешукання на об’єкті.

Для проведення неруйнівного контролю металевих конструкцій, які працюють під навантаженням, використовується 16-канальна система «ЕМА-4» VIDEOTON (Угорщина), яка забезпечує вимірювання параметрів функціонування конструкцій, безперервного і дискретного акустичного сигналу на поверхні твердого тіла, що має необхідну чутливість для контролю й пройшла метрологічну атестацію в установленому порядку.

Дискретні сигнали акустичної емісії характеризують розвиток тріщин, розкриття окисних плівок і заходів металу. Безперервні сигнали акустичної емісії характеризують витікання рідини або газу через наскрізні несплошності в матеріалі.

Характер надходження АЕ інформації при проведенні гідровипробування судини (ПО AED-64)

Видача системою ЕМА-4 попередження 2 рівня і прогнозу руйнівного навантаження (ПО ЕМА-3.91)

Апаратура акустико-емісійного контролю міцності металу проводить прийом інформації, вимір і обробку діагностичних параметрів, вказує місцезнаходження на контрольованому об’єкті джерел сигналів акустичної емісії. Поверхня об’єктів контролю в місцях установки датчиків (майданчик діаметром 120 мм) звільняється від зовнішньої ізоляції, лакофарбового покриття, після чого знежирюється.

Перед проведенням акустико-емісійного контролю міцності металу проводиться попереднє прозвучування, для визначення необхідних настроювальних даних для роботи системи АЕ.

В результаті проведених випробувань видається звіт про стан конструкції із зазначенням місць джерел акустичної емісії їх класифікація за ступенем небезпеки відповідно до ДСТУ 4227-2003 «Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки».  У разі необхідності проводиться додатковий контроль джерел акустичної емісії класифікованих як «небезпечний» ультразвуковим луна-імпульсним методом. Під час цього, встановлюються розміри дефектів і виробляються рекомендації щодо їх подальшого усунення.

Фахівці компанії «Український інженерний технічний центр» проводять неруйнівний контроль міцності металу високоточним обладнанням і готові до виїзду на об’єкти будь-якого ступеня складності, в будь-якому регіоні України. Працівники нашого центру мають кваліфікаційні сертифікати, що підтверджують право на проведення подібних робіт і висновок офіційних документів про висновки експертизи.