Енергетична ефективність будівель: тепловізійне обстеження, аудит

Хмельницький Євген Олександрович
Хмельницький Євген Олександрович
Калічак Наталія Василівна

Вас цікавить, що таке енергетичне обстеження будівель і споруд, хочете більше дізнатися про особливості проведення енергоаудиту для будівель, у тому числі житлових будинків, про визначення класу енергоефективності та процедури енергосертифікації, що передує введенню споруди в експлуатацію.  Тоді читайте далі, адже цю статтю ми присвятили саме цим питанням.

Енергетичне обстеження будівель і споруд: особливість і обов’язковість процедури

Нормативні вимоги, що стосуються такого питання, як енергетична ефективність будівель, регламентуються Законом про енергозбереження, який включає і повний список об’єктів, що підлягають енергетичному обстеженню.  В даному документі також визначаються терміни проведення відповідного аудиту для архітектурних міських конструкцій.

Енергоаудит будівель і споруд, що передбачає відповідне обстеження, входить до повноважень виключно спеціальних структур.  Енергетичний аудитце обстеження, що дозволяє уточнити, визначити і зафіксувати наступні показники:

 • обсяг витрат енергоресурсів;
 • рівень енергоефективності;
 • дані про енергетичний потенціал;
 • прогноз динаміки енергетичної ефективності.

Результатом такого обстеження має стати розробка енергозберігаючої методики і оптимізації рівня енергоефективності.

Обов’язковість процедури енергоаудиту поширюється на адміністративні споруди та багатоповерхову житлову нерухомість.  Підсумком даного обстеження є виписка такого документа, як енергетичний паспорт будівлі.  В даному документі фіксуються відомості про показники енергоефективності, внаслідок тепловізійного обстеження і обсязі використаних енергетичних ресурсів, інформаційні дані про рівень оснащеності обліковими засобами і показниками енергоресурсних втрат.  Також теплоенергетичний паспорт містить дані про терміни здачі споруди в експлуатацію або завершення в ньому ремонтно-реконструкційних робіт.  Складають паспорт енергозбереження представники виконавчих влади.

Добровільному енергоаудиту підлягають споруди, що представляють культурну цінність, дачні будівлі, споруди допоміжного або тимчасового характеру, а також старі будинки, які перебувають в аварійному стані.

 Коли і для чого потрібно тепловізійні обстеження будівель і споруд?

 Тепловізійне обстеження будівель і споруд (енергоаудит) дозволяє встановити шляхи і ступінь виходу тепла з споруди або будівлі.  Метою такого енергоаудиту, що полягає в моніторингу споживання енергії архітектурною конструкцією, є з’ясування рівня раціональності використання енергії та визначення шляхів, способів скорочення теплових втрат.

Проведення енергоаудиту підприємства або іншого об’єкта дозволяє отримати оглядові дані про енергетичні втрати в певному приміщенні і його технічний стан, а також розробку переліку заходів для зменшення енергоспоживання і зниження пов’язаних з ним фінансових витрат.

Тепловізійне обстеження будинку або іншої споруди, необхідність в якому регулярно має місце під час його експлуатації, ремонтно-будівельних робіт або обслуговування, вдається зібрати точну і обґрунтовану інформацію про особливості технічного стану об’єктів.

Основним методом, що дає можливість точно і детально обстежити й оцінити стан будівлі та його обладнання, не виводячи об’єкт з експлуатації, є тепловізійний контроль будівель, так званий «неруйнівний контроль».  Метою даного методу є виявлення і усунення дефектів на початкових стадіях їх розвитку.

Послуги тепловізора дозволяють виявити проблеми наступних видів:

 • точки витоку тепла і місця перегріву;
 • непомітні візуально порушення цілісності стін і фундаменту;
 • наявність дефектів монтажної піни, утеплювача і конденсату в ньому;
 • місця протікання даху, труб, димоходів і теплої підлоги;
 • порушення герметичності віконних склопакетів, рам і дверей;
 • підвищена або знижена вологість в приміщенні, їх причини.

Тепловізор виступає в ролі інструменту для виявлення термального випромінювання, яке застосовується під час тепловізійного обстеження електричного обладнання.  Даний прилад виконує фіксацію перевантажень електрокабелів або їх замикання, наслідком яких являється інтенсивне виділення тепла.  До зниження теплових показників призводять порушення працездатності модулів або обладнання в цілому.

Енергообстеження не вимагає відключення електрообладнання від джерела живлення – в цьому пріоритетна особливість тепловізора.

 Енергетична ефективність будівель: що приховується за цим терміном?

Енергетична ефективність будівель – це певні властивості його конструкційних деталей та інженерних пристроїв, що застосовуються для забезпечення в конкретний період експлуатації споруди для забезпечення побутових потреб і оптимальних мікрокліматичних умов.

Термін «енергоефективність будівель» включає в себе ряд питомих показників:

 • споживання ресурсів на опалення, охолодження та водопостачання гарячою водою;
 • споживання енергії під час опалення, кондиціонування повітря, гарячого водопостачання та освітлення;
 • енергоспоживання вентиляційних систем, в тому числі показники первинної енергії та викиду парникових газів.

Встановити відповідні показники допомагає розрахунок енергоефективності будівлі.  Норми, що визначають кожен показник, обчислюються окремо.

 Визначення класу енергоефективності

 Клас енергоефективності будівлі – показник, що оцінює рівень ефективності витрат або заощадження об’єктом теплової та електроенергії під час його експлуатації.

При оцінці енергоефективності архітектурних об’єктів в Україні використовують наступну їх градацію:

 • споруди, які почали експлуатуватися раніше 2007 року, вимагають для обігріву та охолодження приблизно 300 кВт / год на квадратний метр;
 • нові споруди з відповідним енергоспоживанням в 150 кВт / год на квадратний метр;
 • об’єкти з низьким споживанням енергії в 60 кВт / год на квадратний метр;
 • будівлі пасивного типу, які споживають 15 кВт / год на квадратний метр;
 • споруди з нульовим споживанням енергії;
 • будівлі, що виробляють енергію в кількості, що перевищує її споживання (обладнані сонячними батареями, колекторами, тепловими насосами рекуператорами та подібним енергетичними агрегатами).

Розрахунок класу енергоефективності будівлі проводиться на основі даних, які характеризують річні дані витрат енергоресурсів на об’єкті.  Маються на увазі встановлені норми енергії, витраченої протягом року на обігрів приміщень, кондиціювання, постачання гарячої води і допустимі відхилення від відповідних нормативів, а також дані про питому річну витрату електроенергії для загальнобудинкових потреб.

Класифікація енергоефективності будівель в нашій країні включає п’ять класів, які позначаються початковими буквами латинського алфавіту.  Найвищим класом вважається клас А, найнижчим – Е.

Детальна інформація, що стосується даних класових категорій будівельних об’єктів і містить заходи з енергоефективності, відповідні їм, наводиться в таблиці.

Клас (позначення) Характер класу  

Показник різниці фактичних витрат споживання енергії та його норми

Необхідні заходи, в тому числі енергозберігаючі заходи
А Найвищий  до -40 Пільги по податках на майно
В Високий до -15
С Нормальний (середній) от -15 до +15
D Занижений от 15,1 до 50 Реконструкційні роботи
Е Низький вище 50 Реконструкція або знесення об’єкта

 

Проектування об’єктів класу D і Е заборонено законом.  Для нових будівель, які тільки вводяться в експлуатацію, а також для реконструйованих споруд, їх класову приналежність встановлюють на стадії виготовлення проектних документів.

В період експлуатації будівлі класова категорія її енергозбереження уточнюється підсумками енергетичних обстежень.

Хмельницький Євген Олександрович
керівник ТОВ “УІТЦ

 Визначення класу енергоефективності будівлі обумовлює оцінка специфіки об’єкта з точки зору архітектури, функціональності, конструктивної та інженерно-технологічної специфіки.  Дане оцінювання, що виконується за допомогою інструментальної та розрахункової методики, передбачає встановлення статистичних даних, які характеризують витрату енергоресурсів.  При присвоєнні класу енергоефективності також враховується різниця між фактичними показниками питомої витрати енергоресурсів і встановленими регламентуючими документами нормативами.

Визначається класність енергетичної ефективності будинку або іншої будівлі шляхом зіставлення отриманих при обстеженні даних з таблицею.  Здійснюється енергообстеження і виконується розрахунок класу енергоефективності об’єкта на підставі його результатів спеціалізованими енергоаудиторськими організаціями.  Лідируючою компанією в даному сегменті виступає ТОВ «Національний інженерний технічний центр», що в точності розраховує інструментальні вимірювання, додаткові розрахунки і дані проектних документів об’єктів.

 Енергосертифікація перед введенням в експлуатацію

Наша країна взяла курс на енергозбереження – в Україні в 2019 році введена обов’язкова енергетична сертифікація будівель.  1 липня Закон «Про енергетичну ефективність будівель» був доповнений переліком об’єктів, енергетична сертифікація яких необхідна на правовому рівні.

Зокрема, обов’язкове енергетичне обстеження і енергосертифікація є умовою запуску в експлуатацію нових будівель (клас наслідків СС2, СС3).  Енергетичний паспорт підприємства, оформлений за фактом завершення його будівництва або ремонтно-відновлювальних заходів, є документом, що допускає введення будівлі в експлуатацію.

Паспорт енергоефективності житлового будинку необхідний його власнику і керуючим структурам з метою виконання нормативних вимог, що стосуються вирішення наступних питань:

 • енергозбереження та підвищення енергоефективності будівель;
 • проведення енергоаудиту та впровадження енергозберігаючих заходів;
 • виконання зобов’язань перед власниками квартир;
 • скорочення витрат на енергоносії.

Енергопаспорт будівлі виступає в ролі посвідчення відповідності об’єкта проектним розробкам і законодавчим нормам енергоефективності.  Енергосертифікація будівель виконується на підставі договору, що укладається між власником (співвласником) об’єкта, в тому числі ОСББ, і компанією-виконавцем.

 Енергетична паспортизація виконується повноважними особами, які проводять енергоаудит будинку, промислового чи іншого об’єкта.

На збільшення енергетичної ефективності адміністративних будівель і багатоквартирних житлових будинків спрямована також спеціальна програма для ОСББ, яка передбачає пільгові кредити і грошові компенсації (40%) для ОСББ і приватних домовласників, що реалізують комплексні проекти утеплення будівель.

ТОВ «Національний інженерний технічний центр», маючи за плечима солідний досвід успішної енергопаспортизації та енергосертифікації об’єктів різного призначення, гарантує точність виконання робіт, повну відповідність вимогам законодавства, правовим нормам.


Перелік робіт, який можна виконувати з тепловізором. 

1.Діагностика електрообладнання (саме устаткування і контактні з’єднання) Регламентовано нормативним документом: «СОУ-Н ЕЕ 20.577: 2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з`єднань електроустановок и повітряних ліній електропередачі засоби інфрачервоної техніки» Рекомендую ознайомитися, є корисна інформація прикладного характеру. Питання актуальне для підприємств у яких на балансі є свої підстанції.

2.Теплові пункти і котельні (в основному це на великих підприємствах). Перевіряється стан котлів – їх теплоізоляція (футеровка). Теплоізоляція трубопроводів теплопостачання, робота теплообмінників.

3.Пошук прихованих комунікацій в підлозі, стінах (опалення, теплі підлоги), виявлення протікання, перевірка роботи теплих кабелів в землі (тротуарах), в ливневках, підігрів дахів і т.д.

4.Житлові і комерційні приміщення: втрати тепла, промокання стін і покрівлі, якість теплоізоляції стін, покрівлі, робота радіаторів опалення (часто буває, що частина радіаторів в «батареї» забита, немає циркуляції теплоносія).

5.Діагностика електромеханічного обладнання: електродвигуни, верстати, транспортери, підшипники, муфти.

6.Пошук несанкціонованого зливу у водойми.

7.Визначення рівня рідини в металевих резервуарах.