Дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки при обстеженні будівель і споруд


ТОВ «Національний інженерний технічний центр» 06 грудня 2016 року отримано Дозвіл №3372.16.32 Державної служби України з питань праці на проведення робіт підвищеної небезпеки при обстеженні будівель і споруд.

Тепер наша компанія значно розширила перелік послуг, що надаються, отримавши можливість виконувати для Замовників наступні види робіт, пов’язані із професійним ризиком:

 • роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
 • роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 • роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу і роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок;
 • обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

Наші співробітники пройшли навчання і підвищили свій кваліфікаційний рівень за такими напрямами та професіями:

 • інженер з охорони праці;
 • головний інженер;
 • слюсар;
 • електромонтер;
 • верхолаз.

Працівники, які виконують роботи з використанням ручного електроінструменту (відбійний молоток, перфоратор, інвертор, лебідка, кутова шліфувальна машинка, різак арматурний) пройшли навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці. При експлуатації ручного електроінструменту фахівці керуються внутрішніми документами, що регламентують роботу з ним.

До робіт з монтажу внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж систем електропостачання і в діючих електроустановках залучені електромонтажники зі значним досвідом роботи. Дані роботи проводяться з обов’язковою видачею наряду-допуску. Інструменти, використовувані в роботах, мають діелектричні рукоятки. Ведеться обов’язковий контроль якості засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), інструментів і пристроїв, регулярно проводяться всі необхідні випробування з фіксацією в відповідних актах і протоколах. Фахівці, задіяні в даних роботах, пройшли навчання і перевірку знань атестаційною комісією, з присвоєнням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки, отримавши допуск до робіт в електроустановках напругою до і понад 1000 В. При виконанні робіт фахівці керуються технологічними картами, планом виконання робіт і внутрішніми вимогами підприємства-замовника. При проведенні робіт з монтажу електромереж, електророзподільної та контрольної апаратури, працівники використовують електрозахисні засоби, а саме: покажчики високої напруги, заземлення переносні, штанги ізолюючі склопластикові, штанги ізолюючі оперативні універсальні, штанги заземлення, а також гумові діелектричні: рукавиці, калоші, килими, боти формові.

Виконуючи газонебезпечні роботи (в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, роботи по обстеженню, ремонту та очищенню димарів і повітропроводів) всі відповідальні виконавці отримують наряди-допуски відповідно до плану робіт. План робіт передбачає:

 • послідовність проведення робіт;
 • розташування фахівців;
 • необхідність механізмів і пристроїв;
 • заходи, які б забезпечили проведення робіт;
 • перелік осіб, відповідальних за проведення кожного етапу газонебезпечних робіт, за загальне керівництво і координацію таких робіт.

Перед початком виконання робіт проводиться перевірка лямочних рятувальних поясів в комплекті зі страхувальною мотузкою і т.п. При наявності небезпечних і шкідливих газів, виявлених переносним газоаналізатором типу JL 269, використовуються протигази ізолюючі шлангові типу ПШ-1с, а також проводиться цільовий інструктаж щодо заходів безпеки під час виконання таких робіт, про що робиться запис проінструктованих осіб і осіб, які проводили інструктаж в наряді-допуску.

Роботи на висоті виконують фахівці, які пройшли відповідне навчання, перевірку знань, інструктажі з питань охорони праці та медогляди. При проведенні робіт поблизу перепадів по висоті, де неможливо встановити запобіжні огорожі, працівники використовують запобіжні пояси. Роботи проводяться згідно з технологічними картами при строгому дотриманні техніки безпеки. Для виконання таких робіт передбачено використання попередньо орендованих будівельних лісів, підйомних і підвісних колисок, які пройшли випробування. Підвісні риштування, що використовуються в роботі, обов’язково укомплектовані огорожею, сходами для підйому співробітників, спеціальними помостами і перекриттями. Виконавці, в свою чергу, забезпечені запобіжними поясами та іншими засобами страхування.

Фахівці, які виконують верхолазні роботи, знають специфіку та особливості проведення таких робіт, неухильно дотримуються порядку правильного використання верхолазного спорядження та страхувальних засобів.

Перед початком робіт на висоті керівник робіт проводить:

 • перевірку у членів бригади наявності, комплектності і справності верхолазного спорядження, у т.ч. аварійного, інших ЗІЗ;
 • перевірку стану і відповідності наряду на проведення робіт, місць кріплення (опор) страхувальних і опорних канатів від механічних ушкоджень (тертя, защемлення тощо.), а також від впливу відкритого вогню, хімічно активних речовин та інших небезпечних виробничих факторів;
 • огородження місця кріплення опорних і страхувальних канатів для виключення доступу до них сторонніх осіб, з фіксацією на огородженні попереджувальних знаків і плакатів безпеки;
 • цільовий інструктаж з питань безпечних способів і методів виконання робіт на висоті і пересування в безопорному просторі з використанням верхолазного спорядження, з указівкою опор, за які необхідно закріплювати стропи, страхувальні, опорні (допоміжні) канати.

Роботи з обстеження, ремонту та очищення димарів, повітропроводів і вентиляційних каналів виконуються навченим персоналом у складі бригади під наглядом відповідальної особи, із застосуванням газоаналізатора і вимірювача газових потоків. Дані роботи проводяться виключно за нарядом-допуском, після проведення цільового інструктажу з безпеки виконання робіт.

Згідно чинним нормам і правилам, всі працівники компанії, які виконують роботи в умовах підвищеної небезпеки забезпечені спецодягом та іншими засобами індивідуального та колективного захисту (каски захисні, рукавиці, захисні пояси, рятувальні мотузки, захисні щитки, спец. окуляри тощо).

Так само, власникам прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва слід звернути увагу на періодичність проведення обстежень таких будівель. Експерти з обстеження будівель і споруд рекомендують проводити такі капітальні обстеження не рідше одного разу в 4-5 років з метою повноцінного контролю стану конструкцій та інженерних систем будівель.

Команда наших фахівців готова взятися за виконання найбільш трудомістких завдань Замовника, провівши роботи точно в обумовлені терміни. ТОВ «Національний інженерний технічний центр» крім експертів з обстеження будівель і споруд має в штаті провідного інженера з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд 4-5 категорії складності.

Віддаючи перевагу нам, як підрядникам, Ви гарантуєте результат – найкраще рішення при найменших витратах!