Отриманий сертифікат провідного інженера з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд 4-5 категорії складності