Будівельний експерт

Хмельницький Євген Олександрович
Хмельницький Євген Олександрович

Хмельницький Євген Олександрович є сертифікованим експертом з обстеження будівель і споруд, а також приміщень на доступність їх інвалідам та маломобільних груп населення.

Обстеження проводиться візуально з виїздом на кожен об’єкт. В процесі виконання роботи проводяться фотофіксація, обмірювальні роботи, вивчення проектної документації, порівняння поверхових планів. Євген Олександрович має діючий кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця послуг з технічного обстеження будівель і споруд (Серія АЕ №003741 виданий 03.07.2015 року), і має спеціальність експерта.

У 2020 році Хмельницький Е.А. пройшов переатестацію, і отримав відповідне Свідоцтво, також є укладений Договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності.

Зареєстрований в реєстрі атестованих осіб, на сайті атестаційної архітектурно-будівельної комісії.

Євген Олександрович, як будівельний експерт, у своїй роботі керується такими нормативними документами:

  • Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016;
  • ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивна будівель і споруд. Основні положення”
  • Закон України № 863 Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності);
  • Постанова Правління Національного банку України № 149 від 22.12.2018 року «Про затвердження Положення про ліцензування банків»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України № 285 від 02.03.2016 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»;
  • Постанова про внесення змін до «Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності навчальних закладів № 1187 від 30 грудня-2015» № 347 від 10 травня 2018 тощо.

Після проведення технічного обстеження приміщення на доступність інвалідів та інших маломобільних груп населений складається звіт, для кожного об’єкта, з переліком зауважень і рекомендацій. Після усунення замовником зауважень і невідповідностей, наведених у звітах – проводиться додаткове обстеження приміщень на доступність. Результатам послуг, які надаються підприємством Національний інженерний технічний центр і експертом Хмельницькийа Е.А. є висновок про доступність для людей з інвалідністю та людей з обмеженими можливостями нежитлового приміщення.

Хмельницький Євген Олександрович співпрацює з Науково-дослідним і проектним інститутом містобудування (НДПІ містобудування), КИЇВЗНДІЕП УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НДПІ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ ПАТ.