Технічне обстеження будівель і споруд

Технічне обстеження будівель і споруд дозволяє визначити перспективу їх подальшої експлуатації і поточний стан. Завдяки такій експертній оцінці виявляються існуючі дефекти та можливі пошкодження конструкцій, здатні привести до аварійної ситуації, а також повного або часткового руйнування об’єктів. Разом з обстеженням технічного стану будівель і споруд може проводитися перевірка інженерних мереж і оточуючих об’єкти територій.

Технічне обстеження будівель і споруд

Право на експертну діяльність надано фахівцям, які мають відповідну кваліфікацію, яка повинна бути підтверджена кваліфікаційними сертифікатами та іншими дозвільними документами. Вимоги до таких документів визначаються чинним законодавством. Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд за допомогою спеціального обладнання. Це сучасна техніка, що володіє високою точністю вимірювань, що дозволяє визначати різні технічні параметри будівель з допустимою похибкою.

Зібрані в результаті обстеження дані використовуються для аналізу технічного стану об’єктів. За підсумками експертної оцінки складається спеціальний звіт. Він має затверджену типову форму і містить в собі повні відомості про об’єкт, адресу місця його знаходження і дату проведення обстеження технічного стану. Одним з пунктів документа є експертний висновок, який ґрунтується на отриманих в ході обстеження об’єкта даних.
Звіт про обстеження технічного стану будівлі — це офіційний документ, який може видаватися експертом або компанією, які мають право проводити подібні роботи.

Коли і навіщо роблять обстеження нерухомості?

Завданням експертної оцінки будівель і споруд є здійснення контролю за їх технічним станом і безпекою експлуатації. Проведене обстеження визначає надійність споруд, ступінь зносу конструкції і можливість використання об’єктів за їх призначенням в подальшому. У звіті про технічне обстеження будівлі вказуються виявлені недоліки конструкцій і способи їх усунення.

Обстеження технічного стану будівель обов’язково проводитися в тих випадках, коли:

  • Необхідно узаконити будівництво, зведене самовільно, без відповідної проектної документації та дозволів. Обстеження технічного стану дозволяють отримати висновок про безпеку експлуатації будівель та їх характеристики. Такий документ може бути наданий в ДАБІ для офіційної реєстрації нерухомого майна та прав власності на неї. Без нього узаконити будівництво неможливо.
  • Необхідно проводити обстеження технічного стану будівель і споруд при створенні проекту їх реконструкції. Така експертна оцінка дозволяє правильно оцінити експлуатаційні характеристики об’єктів, їх міцність і здатність витримувати певні навантаження. На підставі дослідження об’єкта визначається оптимальний варіант реконструкції, який забезпечує безпечну експлуатацію будівель в подальшому.
  • Ведеться перебудова будівлі, перепланування квартири або офісних приміщеннь. При проведенні таких робіт змінюються навантаження на несучі елементи будівель. Технічне обстеження конструкцій будівлі в таких випадках і висновок експерта обов’язкові.
  • Необхідно проводити обстеження при проведенні робіт з капітального ремонту. Як правило, в ході них виникають серйозні якісні зміни споруди, можуть бути порушені несучі конструкції. Це тягне за собою зміни параметрів міцності споруди.
  • Проводиться обов’язкова або позапланова перевірка після виникнення надзвичайних ситуацій. Наприклад, після пожежі або аварії. Фахівці в таких випадках встановлюють наявність пошкоджень і вказують, як правильно усунути дефекти. Технічне обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд дозволяє отримувати повну оцінку стану об’єкта і можливості його відновлення.
  • Необхідно ліквідувати пошкодження або деформацію об’єктів будівництва. Наприклад, при наявності тріщин в стінах або усадки будови. Обстеження дозволяє встановити ступінь небезпеки, можливості подальшої експлуатації такого об’єкта нерухомості. За фактом перевірки видається відповідний висновок.
  • Може знадобитися Звіт про технічний стан об’єкта при оформленні договору купівлі-продажу нерухомості. Дуже часто їх запитують покупці до моменту здійснення операції. Багато хто хоче знати технічний стан об’єкта нерухомого майна, щоб оцінити витрати на можливі ремонтні роботи.
  • Необхідно зіставити проект з будовою, яка побудована за цим проектом. Всі об’єкти повинні строго відповідати технічній та проектній документації, яку складено для них. Навіть незначний відступ від регламентів може призвести до небезпечних наслідків в процесі експлуатації об’єкта, так як змінюється навантаження на несучі конструкції.
  • Необхідно змінити призначення об’єкта нерухомого майна. Наприклад, квартиру потрібно перепланувати і переоформити в нежитлове приміщення.

Мета технічного обстеження будівлі — допомога власнику нерухомості в своєчасному виявленні проблем технічного стану об’єкта і усунення їх.

Обстеження конструкцій — складний процес, що вимагає великого багажу професійних знань. Для його проведення необхідно мати не тільки знання, а й досвід роботи, а також спеціальне обладнання. Здача атестаційних іспитів дозволяє отримати кваліфікаційний сертифікат, що дозволяє проводити технічні експертизи будівель.

Будівельна експертиза може проводитися як для старих так і нових об’єктів. Без відповідних документів новобудову неможливо здати в експлуатацію.

Від технічного стану будівель залежить можливість їх функціонального використання. Для того, щоб уникнути різних неприємних ситуацій з об’єктами нерухомості в ході їх експлуатації, необхідно проводити постійний контроль за їх технічним станом, який дозволить виявити знос конструкцій будівель різного типу.

ВИТЯГ
з Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
(щодо паспортизації об’єктів нерухомості)

Стаття 39-2. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів

1. Власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.

2. Обстеження об’єкта будівництва здійснюється з метою оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.

Порядок проведення обстеження встановлює Кабінет Міністрів України.

Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта будівництва, форму та вимоги до якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

3. Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками (III, IV та V категорії складності), а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності).

За рішенням власників або управителів також може проводитися обстеження інших об’єктів, не передбачених цією частиною.

4. У період між обстеженнями власники або управителі своїми силами чи із залученням інших суб’єктів господарювання забезпечують огляд об’єктів та вживають заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

5. Контроль за дотриманням порядку проведення обстеження об’єктів та реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації здійснюється інспекціями державного архітектурно будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Незабезпечення обстеження та паспортизації об’єкта, що підлягає обов’язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації тягне за собою відповідальність, передбачену законом. { Частина шоста статті 39-2 набирає чинності з 05.07.2014 — див. пункт 1 розділу II Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 }
{ Закон доповнено статтею 39-2 згідно із Законом N 5496-VI (
5496-17 ) від 20.11.2012 }